Shakespeare en de liefde

Net als Shakespeare zelf, heeft Claudio in “Measure for Measure” zijn vriendin zwanger gemaakt, en moet hij daarvoor boeten. Vlak voor zijn executie (die uiteindelijk verijdeld zal worden) merkt hij op:

Our natures do pursue,
Like rats that raven down their proper bane,
A thirsty evil; and when we drink, we die.

Rattengif werkt pas als de rat, ver van de plaats waar hij het gif gegeten heeft, gaat drinken – precies omdat het gif de dorst opwekt. Zo brengt seksuele lust, volgens Claudio, ons ten val. Maar de seksuele impuls is tegelijkertijd zo natuurlijk en zuiver als het drinken van water, hoe fataal ook.

Flandriens

” Meesterlijk wist hij de indruk te wekken dat alles onder controle was. God, de kerk, de paus, de heilsboodschap: er was niets dat niet klopte.

… kardinaal Danneels, die de grenzen van de rede beter aanvoelt en beeldspraak gebruikt wanneer het antwoord gevaarlijk kan zijn.

… na een minzaam betoog vol wurgende deskundigheid, …”

Rik Torfs bij de dood van Kardinaal Jan Schotte in DS 13 januari 2005