CORONA IN TIJDEN VAN CORONA

Hier kan je samen met dr. August Oetker de actualiteit volgen.


In de tijd van Descartes, Spinoza, Locke en Voltaire had uitsluitend de elite toegang tot kennis en tot middelen om hun inzichten te publiceren. Dat voorrecht is de elite kwijtgeraakt. Tegen­woordig kan iedere nitwit zijn eigen wereldbeeld bij elkaar googelen en heeft iedere charlatan in potentie een miljoenenpubliek. Kwaliteitsfilters zijn verdampt en elke poging om die in ere te herstellen wordt beschouwd als een poging tot censuur van de elite, die de complotdenkers alleen maar bevestigt in hun gelijk.

De richting die we zijn ingeslagen, voert niet bergafwaarts naar de middeleeuwen, maar naar iets veel ergers: de emancipatie van de dommen die zichzelf slim vinden.

(DS 25/02/2021 Ilja Leonard Pfeijffer)


Na alle moeite die Descartes, Spinoza, Locke en Voltaire zich hebben getroost om geloof en bijgeloof uit te bannen door meningen te onderwerpen aan feiten en empirie, zijn de feiten tegen­woordig opnieuw niets meer dan een mening geworden en is blind geloof­ in een narratief dat alles zou verklaren wederom in de mode. Het tijdperk van de rede heeft plaatsgemaakt voor een era van obscure theorieën die geen feiten nodig hebben om fanatieke gelovigen te werven. De wetenschap, die ons ooit van geloof, sprookjes en fabel­tjes gered heeft, wordt opnieuw met argwaan tegemoet getreden. Even leek de wetenschap haar autoriteit te herwinnen, dankzij het virus, maar de dankbare acceptatie van wetenschappelijke inzichten was van korte duur en inmid­dels is ook dat allemaal een complot geworden. Specialisten maken deel uit van de elite en de elite is, net als de duivel vroeger, verantwoordelijk voor al het kwaad in de wereld. Na een kortstondige periode van redelijkheid glijden we weer terug de middeleeuwen in.

(DS 25/02/2021 Ilja Leonard Pfeijffer)